Destek Hizmetleri Çalışanları Temel Eğitim Programı

Üniversitemiz destek hizmetlerinde çalışan personele görevlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla 26-30 Aralık 2016 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binasında bulunan Hizmet İçi Eğitim salonunda “Destek Hizmetleri Çalışanları Temel Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 30 saat olarak düzenlenen eğitim kapsamında katılımcılarımıza Yangın Eğitimi (Prof.Dr.Bülent AKAY-Mühendislik Fakültesi), İlkyardım (Yrd.Doç.Dr.Behire SANCAR, Öğr.Gör.Şahinde CANBULAT-Sağlık Bilimleri Fakültesi), Alan Bilgisi Eğitimi-Elektrik (Mühendis Yunus YÜCEL-Yapı İŞleri ve Teknik Daire Başkanlığı), Etkili ve Güzel Konuşma (Hayri ÇELEBİ-Basın ve Halkla İlişkiler Birimi), Protokol ve Görgü Kuralları (Hayri ÇELEBİ-Basın ve Halkla İlişkiler Birimi),  İnsan  İlişkileri Drama Çalışmaları (Arş.Gör.İhsan METİNNAM-Eğitim Bilimleri Fakültesi) ve de Kamu Görevlileri Etik ve Davranış İlkeleri (Arş.Gör.Özge ERDEMLİ-Eğitim Bilimleri Fakültesi) dersleri verilmiştir.