Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2016 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz araştırma görevlilerine yönelik olarak 19 Aralık 2016 – 24 Ocak 2017 tarihleri arasında “Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlenmiştir. İki paralel grup halinde düzenlenen eğitimin ilk kısmına Üniversitemizin pek çok farklı biriminden 54 akademik personelimiz katılmıştır. 

Eğitim programında yer alan konu başlıklarımız şöyledir: Eğitim Öğretim İle İlgili Yükseköğretim Mevzuatı, Sınıf Yönetimi ve İletişim, Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları, Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri, Öğretim Programlarını Hazırlama, Eğitimde Yöntem Olarak Drama, Yetişkin Eğitimi, Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliklerinin Belirlenmesi, Akademik Etik, Öğrenme Psikolojisi, Öğretimde Materyal Tasarımı, Ölçme ve Değerlendirme, İntihal Programı Kullanımı ve  E-Beyas Uygulamaları.

Eğitim programı sonunda Rektörlük 100. Yıl Salonunda düzenlenen Sertifika Töreni ile katılımcılarımıza sertifikaları ve eğitimde görev alan eğiticilerimiz için ise teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.