Aday Memur Temel Eğitim Programı

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemizde görev aday personele yönelik olarak her yıl yeni gelen aday personelimiz için “Aday Memur Temel Eğitim Programı” düzenlenmektedir. 2016 yılı içerisinde de 12-23 Aralık 2016 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binasında bulunan Hizmet İçi Eğitim Salonunda 72 saat üzerinden bu eğitim düzenlenmiş ve eğitime 27 aday personelimiz katılmıştır.

Eğitim programı kapsamında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Haberleşme, Türkçe Dil Bilgisi Kuralları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Genel Olarak Devlet Teşkilatı, Halkla İlişkiler, Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Güvenlik Bilgileri, Yazışma-Dosyalama Usulleri, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi ve İnsan Hakları dersleri verilmiştir.