Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2016 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz öğretim üyelerine yönelik olarak 05-16 Aralık 2016 tarihleri arasında iki paralel grup halinde düzenlenen “Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”nın ilk kısmında 28 akademik personelimiz katılmıştır. Program kapsamında katılımcılarımıza Öğretimde Materyal Tasarımı, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Öğretim İle ilgili Yükseköğretim Mevzuatı, Akademik Etik, Eğitimde Yöntem Olarak Drama, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri, E-Beyas Uygulamaları, İntihal Programı Kullanımı ve de Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliliklerinin Belirlenmesi dersleri verilmiştir. Program sonunda Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Erkan İBİŞ’in ve katılımcılarımızın görev yaptıkları birimlerin üst düzey yöneticilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen törenle sertifikaları öğretim üyelerimize takdim edilmiştir.