İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (Gölbaşı Yerleşkesi Çalışanları 1. Grup)

Üniversitemizde Gölbaşı Yerleşkesinde çalışan akademik ve idari personel için İşveren Vekili tarafından 08-09 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine 54 kişi katılmıştır. Çalışanlara bu eğitim programı kapsamında Genel Konular başlığı altında Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ve İşyeri Temizliği ve Düzeni, Teknik Konular başlığı altında Elle kaldırma ve taşıma, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Tahliye ve kurtarma, Yüksekte Çalışma, Sağlık Konuları başlığı altında Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve İlkyardım dersleri verilmiştir.