Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemizde görev yapan aday personele yönelik olarak 09.02-06.03.2015 tarihleri arasında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Çok Amaçlı Salonda “Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı” uygulanmış olup, söz konusu eğitime 53 aday personel katılmıştır. Eğitim programı kapsamında yer alan dersler ve eğitim görevlilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- Kamu Görevlileri Sendikacılığı (Prof.Dr.Metin ÖZUĞURLU-Siyasal Bilgiler Fakültesi)

2- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Konuları (Daire Başkanı Sinem ÖZKARA-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

3- Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele (Arş.Gör.Özge ERDEMLİ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

4- Davranış Kuralları (Arş.Gör.Tuğba GÜNER DEMİR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

5- Üniversitemiz Örgüt Yapısı (Arş.Gör.İnci ÖZTÜRK-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

6- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Konuları (Şub.Müd. Atiye AYANLAR-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

7- Personel Daire Başkanlığı Konuları (Şube Müdürü Halil İbrahim TUTAK-Personel Daire Başkanlığı)

8- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konuları (Yurt Müdürü Aysun ERGÜL-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

9- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Konuları (Mali Hizmetler Uzmanı Ali Kemal YASAN-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

10- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Konuları (Mühendis Okan ÖZBAYRAK-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

11- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Konuları (Kütüphaneci Tuna CAN-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

9- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Konuları (Fahri ÇOK-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)