Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (2015 Yılı 8. Grup)

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan ve bilgisayar kullanımı konusundaki yeterliklerini geliştirmek isteyen personel için 04-05.03.2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Enformatik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarında “Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim programına 24 kişi katılmıştır.

Eğitim Programında yer alan dersler ve görev alan eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1-Microsoft Word 2007 Kullanımı, Microsoft Excell 2007 Kullanımı, İnternet Uygulamaları (Öğr.Gör.Dilek DOĞAN-Enformatik Bölümü)

2- E-Beyas Uygulamaları (Emre AKBAŞ-BEYAS Koordinatörlüğü)