Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (2. Grup)

Üniversitemiz araştırma görevlilerine yönelik olarak 27.04-15.05.2015 tarihleri arasında Rektörlük Senato Salonunda “Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı” düzenlenmiş olup, eğitime 18 kişi katılmıştır.

Eğitim programında yer alan dersler ve görev alan eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1-Bilim ve Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar ve Araştırma Tasarımı (Prof.Dr.Ali BALCI-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

2-Bilim ve Araştırma Etiği (Prof.Dr.Yasemin YALIM-Tıp Fakültesi)

3-Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Proje Hazırlama (Prof.Dr.Bahadır AKTUĞ-Mühendislik Fakültesi)

4-Nitel Araştırma Yöntemleri (Prof.Dr.Çiler DURSUN-İletişim Fakültesi)

5-Akademik Yazma Teknikleri (Doç.Dr.Şakir ÇINKIR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

6-Temel İstatistik Testleri (Yrd.Doç.Dr.İhsan KARABULUT-Fen Fakültesi)

7-Nicel Araştırma Yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.İhsan KARABULUT-Fen Fakültesi)

8-Veri Toplama Aracı Geliştirme (Geçerlik ve Güvenirlik) (Yrd.Doç.Dr.Celal Deha DOĞAN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

9-Örneklem Seçimi (Yrd.Doç.Dr.Ergül DEMİR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Resimler için tıklayınız.