Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (4. Grup)

Üniversitemiz araştırma görevlilerine yönelik olarak 03-19.06.2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı 6 Nolu Sınıfta “Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı” düzenlenmiş olup, eğitime 29 kişi katılmıştır.

Eğitim programında yer alan dersler ve görev alan eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

-Bilim ve Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar ve Araştırma Tasarımı (Prof.Dr.Ali BALCI-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Akademik Yazma Teknikleri (Prof.Dr.Ajlan TÜKÜN-Tıp Fakültesi)

-Bilim ve Araştırma Etiği (Prof.Dr.Serap ŞAHİNOĞLU-Tıp Fakültesi)

-Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Proje Hazırlama (Doç.Dr.Asım Egemen YILMAZ-Mühendislik Fakültesi)

-Temel İstatistik Testleri (Yrd.Doç.Dr.Rukiye DAĞALP-Fen Fakültesi)

-Nicel Araştırma Yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rukiye DAĞALP-Fen Fakültesi)

-Veri Toplama Aracı Geliştirme (Geçerlik ve Güvenirlik) (Yrd.Doç.Dr.Celal Deha DOĞAN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Nitel Araştırma Yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Mustafa SEVER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Örneklem Seçimi (Yrd.Doç.Dr.Ergül DEMİR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Resimler için tıklayınız.