İLETİŞİM

Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü

Koordinatör : Prof.Dr.İnayet AYDIN
(Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)
E-posta: iaydin@education.ankara.edu.tr,
inayetaydin@gmail.com
Tel. No: +90 (312) 363 33 50 /3020

Koordinatörlük Personeli İletişim Bilgileri :

Remziye ÇELİKBAŞ
(Şube Müdür V.)
E-posta: celikbas@ankara.edu.tr
Tel: +90 (312) 212 60 40 /2134

Onur TAŞKIN
(Şef)
E-posta: taskin@ankara.edu.tr, taskinot@gmail.com
Tel. No: + 90 (312) 212 60 40 /2135
Faks: 215 14 59

Sedat ATALAY
(Bilgisayar İşletmeni)
E-posta: satalay@ankara.edu.tr
Tel. No: + 90 (312) 212 60 40 /2136
Faks: 215 14 59

Bayram HEPALTUN  
(Memur)
E-posta: bhepaltun@ankara.edu.tr
Tel. No: + 90 (312) 212 60 40 /2110
Faks: 215 14 59

Melike SAÇIKARA   
(Memur)
E-posta: melikesckr@gmail.com
Tel. No: + 90 (312) 212 60 40 /2110
Faks: 215 14 59