Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı (2. Grup)

Üniversitemiz araştırma görevlilerine yönelik olarak 24 Kasım-18 Aralık 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Prof.Dr.Haluk Konuralp Konferans Salonunda “Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiş, söz konusu eğitim programına 27 kişi katılmıştır.

Eğitim Programında yer alan dersler ve eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1-Yetişkin Eğitimi (Prof.Dr.Meral UYSAL-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

2-Ölçme ve Değerlendirme (Prof.Dr.Rahime Nükhet DEMİRTAŞLI-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

3-Öğretim Programlarını Hazırlama (Prof.Dr.Fatma Dilek GÖZÜTOK-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

4-Eğitim Öğretim İle İlgili Yükseköğretim Mevzuatı (Prof.Dr.Muharrem ÖZEN-Hukuk Fakültesi)

5-Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları (Prof.Dr.Ayşen APAYDIN-Fen Fakültesi)

6-Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları (Doç.Dr.Cemal ATAKAN-Fen Fakültesi)

7-Sınıf Yönetimi ve İletişim (Doç.Dr.Erten GÖKÇE-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

8-Sınıf Yönetimi ve İletişim (Yrd.Doç.Dr.Ayşegül BAYRAKTAR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

9-Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliklerinin Belirlenmesi (Yrd.Doç.Dr.Berna ASLAN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

10-Öğretimde Materyal Tasarımı (Öğr.Gör.Mehmet KURT-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

11-Yetişkin Eğitimi (Öğr.Gör.Fevziye SAYILAN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

12-Öğrenme Psikolojisi (Arş.Gör.Eylem TÜRK-Eğitim bilimleri Fakültesi)

13-Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri (Arş.Gör.Özgür ULUBEY-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

14-Öğretim Programlarını Hazırlama (Arş.Gör.Ersin TÜRE-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Resimler İçin tıklayınız.