İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (14. Grup)

6331 sayılı Kanun kapsamında, Üniversitemiz çok tehlikeli sınıflarında yer alan birimlerde görev yapan akademik ve idari personelimiz için 13-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Mavi Salonda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 52 personel katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

– Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması (Prof.Dr.Ahmet SALTIK-Tıp Fakültesi)
– Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (Prof.Dr.Seher Nazlı ATAK-Tıp Fakültesi)
– İlk Yardım (Prof.Dr.Deniz ÇALIŞKAN-Tıp Fakültesi)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Bülent AKAY-Mühendislik Fakültesi)
– İş Yeri Temizliği ve Düzeni (Doç.Dr.Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP-Mühendislik Fakültesi)
– Meslek Hastalıklarının Sebepleri (Doç.Dr.Mine Esin OCAKTAN)
– Genel Konular (Yrd.Doç.Dr.Gaye Burcu YILDIZ-Siyasal Bilgiler Fakültesi)