Eğiticilerin Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri) Programı 2014

Üniversitemiz birimlerinde personeli hizmet içinde ve işbaşında yetiştirme sorumluluğu üstlenen ancak eğitim formasyonu bulunmayan bireylere bir yetişkin eğitimi olarak hizmet içi eğitim kavramı, özellikleri ve yöntemleri konusunda gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla 03-07.11.2014 tarihleri arasında “Eğiticilerin Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri) Programı) düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda 10 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Resimler İçin tıklayınız.