İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (1. Grup)

6331 sayılı Kanun kapsamında, Üniversitemiz çok tehlikeli sınıflarında yer alan birimlerde görev yapan akademik ve idari personelimiz için 14-15 Haziran 2014 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan Salonunda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 259 personel katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

– Meslek Hastalıklarının Sebepleri (Prof.Dr.Birgül PİYAL)

– Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (Prof.Dr.Aytül ÇAKMAK)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Halim MUTLU)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Müşerref ÖNAL)
-İlk Yardım (Prof.Dr.Deniz ÇALIŞKAN)
– İş Yeri Temizliği ve Düzeni (Doç.Dr.Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP)
– Teknik Konular (Yrd.Doç.Dr.Suna ERTUNÇ)
– Genel Konular (Arş.Gör.Çağla ERDOĞAN)
– Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması (Kaan TİRYAKİOĞLU)
Resimler için tıklayınız.