Eğiticilerin Eğitimi Programı (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri)

     Eğiticilerin Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri) Eğitim Programı, düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerinde ders veren öğretim elemanı dışındaki personelin eğitim becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim  programı için Üniversitemiz Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Salonu, Eğitim Bilimleri Fakültesi Drama Salonu ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akıllı Salon kullanılmıştır. 24-30 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen eğitime Üniversitemiz yönetici ve uzman personelinden 17 kişi katılmış olup, hizmet içi eğitimlerde ders vermek üzere yapılacak görevlendirmelerde “Eğiticilerin Eğitimi Programı” katılım belgesine sahip olanlara öncelikli olarak yer verilmesi amaçlanmaktadır.

     Eğiticilerin Eğitimi Programı’nda yer alan dersler ve görev alan öğretim elemanlarımıza ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- Yetişkin Eğitimi ve Androgojik Yaklaşım. Yetişkin Eğitiminde Dikkate Alınacak Hususlar (Prof.Dr.İnayet AYDIN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

2- Yetişkin Eğitiminde Ortam ve Sınıf Yönetimi (Prof.Dr.İnayet AYDIN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

3-Hizmet İçi Eğitimin Tanımı, Özellikleri ve Türleri (Doç.Dr.Şakir ÇINKIR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

4- Etkili Sunum Teknikleri ve Sunum Uygulamaları ve Mikro Öğretim (Yrd.Doç.Dr.Cem BABADOĞAN- Eğitim Bilimleri Fakültesi)

5- Öğretim Strateji ve Teknikleri (Yrd. Doç.Dr. Berna ASLAN- Eğitim Bilimleri Fakültesi)

6-Yetişkin Eğitiminde Drama (Arş.Gör.Zeki ÖZEN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

7- Power Point Programında Sunum Hazırlama (Arş.Gör.Tuğra KARADEMİR- Eğitim Bilimleri Fakültesi)

     Katılımcılara katılım belgeleri, eğitim programı sonrasında Rektörlük Yönetim Kurulu Salonunda Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Kasım KARAKÜTÜK tarafından verilmiştir.

     Resimler için tıklayınız.