Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı

Üniversitemize yeni katılan akademik personelimiz için 04-06 Aralık 2019 tarihleri arasında Rektörlük 100. Yıl Salonunda oryantasyon eğitimi düzenlenmiştir. 12 saat olarak planlanan programda katılımcılarımıza “Bilim, Üniversite ve Akademik Etik”, “Temel Araştırma Kavramları ve Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yaklaşımlar” ve “Yükseköğretim Mevzuatı” dersleri verilmiş olup, 169 akademisyenimiz katılmıştır. Programda Üniversitemiz  Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU, Eğitim Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN ve Hukuk Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER ders vermişlerdir.