Hastane Danışma ve Kayıt Birimi Çalışanları Temel Eğitim Programı

Üniversitemiz hastanelerinin danışma ve kayıt biriminde çalışan personelimiz için 14-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu binası 8. katında bulunan Hizmet İçi Eğitim Salonunda “Hastane Danışma ve Kayıt Birimi Çalışanları Temel Eğitim Programı” düzenlenmiş olup, eğitime Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastaneleri danışma ve kayıt birimi çalışanlarından 23 kişi katılmıştır.

24 saatlik eğitim programında yer alan dersler ve görev alan eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- Hasta Hakları Eğitimi (Prof. Dr.Berk BURGU-Tıp Fakültesi)

2- Tıbbi Kayıtların Tutulması, Saklanması ve Bunlarla İlgili Sorumluluklar (Öğr.Gör.Aysel KÖKSAL-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

3- Öfke ve Stres Yönetimi (Öğr.Gör. Hayri ÇELEBİ – Basın Halkla İlişkiler Birimi)

4- Etkili ve Güzel Konuşma (Öğr.Gör. Fulya AKBUĞA – Basın Halkla İlişkiler Birimi)

5- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri (Arş.Gör.Özge ERDEMLİ (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

6- Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü (Öğr.Gör. Hayri ÇELEBİ – Basın Halkla İlişkiler Birimi)

7- Protokol ve Görgü Kuralları (Öğr.Gör. Hayri ÇELEBİ – Basın Halkla İlişkiler Birimi)

8- E-Beyas Uygulamaları ve Bilgi Güvenliği (Sıla SAPANKAYA (BEYAS Koordinatörlüğü)