Mobbing ve Cinsel Tacizle Mücadele Eğitim Programı

Hedef kitlesi Üniversitemizin hem akademik hem de idari personeli olan eğitim programlarımızdan birisi de “Mobbing ve Cinsel Tacizle Mücadele Eğitim Programı”dır. Programın amacı mobbing ve cinsel tacizin ne olduğu, buna ilişkin yasal düzenlemelerin neler olduğu, mobbingin ve cinsel tacizin tanılanması ve soruşturulması işlemleri ile bunlarla mücadelede yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin genel bilgileri kazandırmaktır. 

Bu amaçla 20 Haziran 2019 tarihinde Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonunda 4 saat olarak düzenlenen bu eğitime Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Üniversitemiz Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Koordinatörü Prof.Dr.Gülriz UYGUR eğitici olarak destek vermiş ve 36 akademik ve  101 idari personelimiz olmak üzere toplam 107 personelimiz bu eğitime katılmıştır.