Eğiticilerin Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri) Programı

Üniversitemiz birimlerinde, personelini hizmet içinde ve işbaşında yetiştirme sorumluluğu üstlenen ancak eğitim formasyonuna sahip olmayan personelimizin eğitici olarak görev alması durumunda, eğitimin teknikleri ve yetişkin özellikleri gibi konularda ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla “Eğiticilerin Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri) Programı” düzenlenmektedir. Üniversitemizde Koordinatörlüğümüz çalışmaları kapsamında şu ana kadar beş kez düzenlenen bu eğitimin sonuncusu 29 Nisan – 06 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Hizmet İçi Eğitim Salonunda ile Eczacılık Fakültesi BAYER Salonunda gerçekleştirilmiş ve 30 personelimiz katılmıştır. 

Program kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İnayet AYDIN tarafından “Yetişkin Eğitimi ve Andragojik Yaklaşım. Yetişkin Eğitiminde Dikkate Alınacak Konular” ve “Hizmet İçi Eğitimin Tanımı, Özellikleri ve Türleri” dersleri, Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma MIZIKACI tarafından “Etkili Sunum Teknikleri ve Sunum Uygulamaları ve Mikro Öğretim” dersi, Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAYRAKTAR tarafından “Yetişkin Eğitiminde Ortam ve Sınıf Yönetimi” dersi, Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Dilek DOĞAN tarafından “PowerPoint Programında Sunum Hazırlama” dersi verilmiştir ve ayrıca Eğitim Bilimleri Fakültesi araştırma görevlilerinden Zeki ÖZEN ile “Yetişkin Eğitiminde Drama” uygulaması yapılmıştır.