Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (2019 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz idari personeli için, Microsoft Word 2007 Kullanımı, Microsoft Excell 2007 Kullanımı, İnternet Uygulamaları ve E-Beyas Uygulamaları derslerinden oluşan “Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı” 2019 yılı içinde de düzenlenmeye devam edilmiştir. 16-19 Nisan 2019 tarihleri arasındaki eğitime 16 personelimiz katılmıştır.

Programın süresi 11 saat olup, program kapsamında Uzaktan Eğitim Merkezinden Öğr.Gör.Mehmet Ali ÇELİKBAĞ ve BEYAS Koordinatörlüğünden Burcu YILMAZ eğitici olarak görev almışlardır.