Akademik Yazma Eğitimi (İngilizce) Programı (2019 Yılı 1. Grup)

“Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Planı (2017-2020)”na ilk kez eklenen eğitim konularından birisi de ingilizce akademik yazma eğitimidir. Akademik personelimizin bilimsel çalışmalarında ve iş hayatında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini geliştirme amacıyla yeni planımıza yerleştirilen “Akademik Yazma Eğitimi (İngilizce) Programı” ilk kez 13-21 Şubat 2019 tarihleri arasında 11 akademisyenimizin katılımı ile Eczacılık Fakültesi B1 Salonu ile Eczacılık Fakültesi Ali Arıkan Salonunda gerçekleştirilmiştir. Programda Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden Öğr. Gör. Dr. Hakan CANGIR eğitim vermiş olup, programın süresi 12 saattir.