Amacı

     Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü 15.10.2012 tarihinde kurulmuş ve Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.İnayet AYDIN Koordinatör olarak ve Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Nihan DEMİRKASIMOĞLU ise Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Koordinatörlüğün amacı Ankara Üniversitesi personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını giderecek eğitimlerin belirlenmesi, Üniversitemizde daha önceki yıllarda da yapılan hizmet içi eğitimlerin daha bilimsel nitelikte yapılması, daha planlı ve sistemli hale getirilmesidir.

     Amacı, içeriği ve yöntemi Kurumun ihtiyaçlarına uygun olmayan eğitimlerin amacına ulaşamayacağı noktasından hareketle; Koordinatörlüğümüz çalışmaları kapsamında Üniversitemiz çalışanları ile çeşitli dönemlerde yapılan Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Saptama Toplantılarında, öne çıkan eğitim ihtiyaçları ve performans sorunları değerlendirilerek “Üniversitemiz çalışanlarının hem daha etkili hem de daha mutlu çalışabilmeleri için neler yapabiliriz?” sorusunun cevabı aranmıştır.

     Hizmet içi eğitim çalışmaları ile Üniversitemizin diğer Üniversitelere örnek olabilme hedefini de taşıyan Koordinatörlüğümüz, birim sekreterleri, birimlerin personel işlerinden sorumlu dekan/müdür yardımcıları, öğrenci işleri şefleri, personel işleri şefleri, kütüphaneciler, mali işler şefleri, koruma ve güvenlik görevlileri, makam sekreterleri, şoförler, hastane yöneticileri, araştırma görevlileri, destek hizmetleri personeli ve santral memurları olmak üzere 13 farklı grupla toplantılarını yapmış ve 2014-2016 dönemi için eğitim planını oluşturmuştur.