Bölüm Sekreterleri Temel Eğitim Programı (2017 Yılı 1. Grup)

Üniversitemizde bölüm sekreteri olarak hizmet veren personele görevlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla 23-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binasında bulunan Hizmet İçi Eğitim salonunda “Bölüm Sekreterleri Temel Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 24 saat olarak düzenlenen eğitim kapsamında katılımcılarımıza Personel İşleri İle İlgili Mevzuat, Kamu Görevlileri Etik ve Davranış İlkeleri, Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, Öfke ve Stres Yönetimi, Öğrenci İşleri İle İlgili Mevzuat ve Etkili İletişim dersleri verilmiştir. Programa 58 personelimiz iştirak etmiştir.