Yönetici Geliştirme Eğitimi Programı (Şube Müdürleri)

Üniversitemiz yöneticilerine yönelik olarak yapılması düşünülen hedef programlarımızdan birisi de şube müdürü düzeyindeki yöneticilerimize yönelik düzenlenmesi planlanan yönetici geliştirme eğitimleridir. 16-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu binasındaki hizmet içi eğitim salonumuzda 39 saat olarak düzenlenen bu eğitim kapsamında Güdüleme, Etkileme ve Kurum Kültürü , Yönetim Etiği , Stres ve Çatışma Yönetimi, Protokol ve Görgü Kuralları, Beden Dili ve İletişim, Yönetim Yaklaşımları ve Yönetim Süreçleri, Toplantı Yönetimi, Temel Mevzuat (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Disiplin Hukuku ve Soruşturma, 657 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun), İnsan İlişkileri Drama Çalışmaları ile Liderlik ve Takım Çalışması dersleri verilmiştir. Eğitime 7 yöneticimiz katılmıştır.