Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı (2017 Yılı 2. Grup)

Üniversitemize yeni katılan akademik personelimiz için 28 Eylül – 02 Ekim 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük 100. Yıl Salonunda ve Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonunda 12 saatlik “Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 52 akademisyenimizin katıldığı program kapsamında  de Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Prof.Dr.İnayet AYDIN tarafından Bilim, Üniversite ve Akademik Etik dersi, Doç.Dr.Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU tarafından Temel Araştırma Kavramları ve Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yaklaşımlar dersi ve Hukuk Fakültesi  öğretim üyelerinden Doç.Dr.Kaya Burak öztürk tarafından Yükseköğretim Mevzuatı dersi verilmiştir.