Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2017 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz öğretim üyelerine yönelik olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da iki paralel grup halinde “Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlenmiştir. 15-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen eğitimin ilk kısmında 116 akademik personelimiz katılmıştır. Program kapsamında katılımcılarımıza Öğretimde Materyal Tasarımı, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Öğretim İle ilgili Yükseköğretim Mevzuatı, Akademik Etik, Eğitimde Yöntem Olarak Drama, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri, E-Beyas Uygulamaları, İntihal Programı Kullanımı ve de Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliliklerinin Belirlenmesi dersleri verilmiştir.